Archive for the ‘מה גדר דין מדרבנן.’ Category

בעניין מה מחשיב דין כדין תורה או דין מדברי סופרים

ינואר 11, 2010

כתבתי דברים מחודשים בעניין מה הגדר שקובע אם דין הוא מהתורה או מדרבנן.

בברכות ל"ה א'.

זהו עניין שנוגע להרבה מאוד מקומות וסוגיות, ואין בכוחי להקיפו.

לכן חשבתי לבקש עזרת הציבור, אם למישהו יש עוד מראה מקום או ראיה או הערה, אשמח מאוד אם יכתוב כאן בתגובות.

בתודה